Členské příspěvky zahrnují zejména náklady na:

  • trenérské zabezpečení na trénincích, zápasech a turnajích,
  • pronájem hal a sportovišť na tréninky, zápasy a turnaje,
  • nákup potřebného vybavení a tréninkových pomůcek,
  • pořádání domácích zápasů a turnajů,
  • dopravu na venkovní zápasy a turnaje,
  • startovné do soutěží, soutěžní kauce, platby za soupisku a platby za licence hráčů,
  • náklady spojené s odměňováním rozhodčích,
  • náklady spojené s administrativním zabezpečením organizace.

Naši členové mohou čerpat benefity - zejména příspěvek na dopravu a slevy na vybavení od našich partnerů FAT PIPE, BLINDSAVE a MIZUNO.

S ohledem k rodinným rozpočtům připravujeme také slevové programy Sourozenci, Dojíždění, Sociální podpora a Sponzor organizace. Členské příspěvky lze platit hotově i bezhotovostně a lze je rozdělit do tří splátek. Bližší informace k platbě členských příspěvků včetně platebních údajů naleznou naši členové v ČLENSKÉ SEKCI.


Výše členských příspěvků pro sezónu 2023/2024

Přípravka HOBBY2 000 Kč
*) Trénink pouze jednou týdně
Přípravka5 000 Kč
**) Trénink třikrát týdně
Elévové6 000 Kč

Mladší žáci
6 000 Kč

Starší žáci
6 000 Kč

Dorost
6 500 Kč

Junioři
6 500 Kč

Muži C

Muži B
7 000 Kč

Muži A
7 000 Kč