Náš trenér

HERNÍ A TRÉNINKOVÉ STRATEGIE

Pro každou událost a situaci je připravena herní strategie, která nastíní taktický plán. PLÁNOVAT, DĚLAT, VYHODNOCOVAT - to vše je důležité, aby byl vývoj součástí širší strategie učení, která má za cíl maximalizovat rozvoj hráče.

Pro každou herní situaci navrhujeme konkrétní plán. Pro tvorbu plánu používáme doporučení a hodnocení z předchozích příprav a školení. Stanovujeme individuální a skupinové cíle učení, tak aby zapadaly do náchodské filozofie hry. Během zápasu předvádíme profesionální komunikaci a chování na lavičce, vůči hráčům využíváme stručné zpětné vazby a usnadňujeme individuální a skupinové diskuze. Výkonnost vyhodnocujeme proti zamýšleným cílům a proti náchodské filozofii hry. Provádíme vyhodnocení práce trenérského týmu v rámci podpory hráčů a výkonu a navrhujeme budoucí řešení.


ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

  • Ke všem hráčům a po celou dobu koučování přistupujeme s pozitivním a nadšeným chováním.
  • Tvoříme cvičení, která vychází ze skutečné hry.
  • Zařazujeme do tréninku hry.
  • Tvoříme cvičení s herními rozhodovacími procesy.
  • Před tréninkem nastiňujeme cíle a úkoly tréninku.
  • Vynakládáme čas na zprostředkování, plánování a vyhodnocování.
  • Do tréninků vkládáme prvky transition.
  • Dbáme na maximalizaci zapojení hráčů v tréninku.
  • Používáme pestrý trenérský styl zakládající se na potřebách skupiny.
  • Maximalizujeme čas s míčkem.