Náš hráč

KOMPLEXNÍ MODEL ROZVOJE HRÁČE

TECHNICKO-TAKTICKÁ SLOŽKA

Rozvíjíme náchodské hráče, tak aby měli vynikající technické dovednosti a atributy, se schopností tvořit a správně se rozhodovat, a také komplexní znalosti a porozumění vrcholovému florbalu.

Naši hráči dovedou:

 • dosahovat kvalitních výkonů s maximalizací svých silných stránek a využíváním slabých stránek soupeře,
 • rozpoznat stav hry a uzpůsobit mu hru,
 • porozumět individuálním, skupinovým a týmovým rolím a odpovědnostem, a tyto role a odpovědnosti respektovat,
 • akceptovat různé herní styly a rozestavení,
 • účinně bránit proti různým herním stylům a rozestavením,
 • vypořádat se s různými podmínkami prostředí.

HRÁČSKÁ ROLE Č. 1 - ÚTOČÍCÍ HRÁČ S MÍČKEM

Útočící hráč s míčkem vždy chce, aby jeho tým vstřelil gól. Je neustále nebezpečný pro obranu soupeře a vždy připraven zakončit. Chce hrát na středu hřiště a tlačí se do blízkosti obrany soupeře. Volí vhodné zakončení s preferencí střelby z první, po zisku míčku na polovině se snaží zakončit (nebo přihrát svému spoluhráči, který může zakončit) do tří sekund.

Útočící hráč s míčkem je klidný a silný na míčku, což je vždy předpokladem pro správná rozhodnutí. Na hřišti se pohybuje bez limitace kontroly míčku a nepřichází o míček zbytečně a nečekaně. Pod tlakem soupeře je vždy schopný zvolit, časovat a realizovat správné řešení. Přihrává vždy tak, aby svého spoluhráče dostal do lepšího postavení, než ve kterém je on sám - tím pro něho získává čas a prostor navíc.

Útočící hráč s míčkem nachází taková rozhodnutí, která posouvají hru dopředu. Svým pohybem získává volný prostor a snaží se vytvořit přečíslení. Získává prostor pro zakončení nebo pro přihrávku - ať už pro sebe, nebo pro své spoluhráče.

HRÁČSKÁ ROLE Č. 2 - ÚTOČÍCÍ HRÁČ BEZ MÍČKU

Útočící hráč bez míčku vždy chce, aby jeho tým vstřelil gól. Je neustále nebezpečný pro obranu soupeře a vždy je připraven na to, že bude adresátem přihrávky. V takovém případě je připraven zvolit okamžitě správné řešení - zakončit, vést míček, přihrát. Svým pohybem reaguje na své spoluhráče a ve správný čas využívá vytvořené nebezpečné prostory.

Útočící hráč bez míčku je neustále ve hře. Doplňuje útok svých spoluhráčů, pohybuje se v prostorech, kde má svůj účel a je prospěšný zbytku týmu. Je vždy ve správném postavení připraven do hry.

Útočící hráč bez míčku reaguje na pohyb svých spoluhráčů. Svým pohybem roztahuje hru do šířky a hloubky hřiště. Svým pohybem vytváří prostor pro útočícího hráče s míčkem nebo pro ostatní spoluhráče bez míčku. Svým pohybem hledá prostory, kde je nebezpečný a kde vytvoří přečíslení. Svým pohybem na sebe dokáže navázat hráče soupeře, ale dokáže se od něho rovněž uvolnit.

Útočící hráč bez míčku je vždy připraven po ztrátě přepnout do obrany a vždy komunikuje se svými spoluhráči.

HRÁČSKÁ ROLE Č. 3 - BRÁNÍCÍ HRÁČ BRÁNÍCÍ HRÁČE S MÍČKEM

Bránící hráč bránící hráče s míčkem nemusí nutně získat míček, musí však zastavit útok soupeře! Vždy je připraven k souboji. K protihráči zaujímá vhodné postavení, tak aby jej nepustil do středu hřiště ani do předbrankového prostoru.

Bránící hráč bránící hráče s míčkem dostává soupeřova hráče pod časoprostorový tlak a tím ho nutí k chybě. Je v těsném kontaktu se soupeřem, vytváří tlak na hůl a hraje tělem. Vždy vytlačuje soupeře do nevýhodné pozice - z nebezpečného prostoru do méně nebezpečného. Nutí soupeře otočit se zády do hry. Snaží se soupeře navést do předem určených prostorů, ve kterých chce tým získat míček.

Bránící hráč bránící hráče s míčkem je vždy připraven po zisku míčku přepnout do útoku a vždy komunikuje se svými spoluhráči.

HRÁČSKÁ ROLE Č. 4 - BRÁNÍCÍ HRÁČ BRÁNÍCÍ HRÁČE BEZ MÍČKU

Bránící hráč bránící hráče bez míčku vždy vnímá hru a své postavení ve hře. Má neustálý přehled o hře - míčku, soupeři, spoluhráčích - a je připraven hrát. Vyhrává prostor tím, že nepouští soupeře do nebezpečných pozic na středu hřiště. Zná taktiku a je ve správném postavení uvnitř svého týmu. Komunikuje s ostatními, aby vylepšil své postavení i postavení svých spoluhráčů uvnitř týmové formace.

Bránící hráč bránící hráče bez míčku vždy udržuje ideální vzdálenost:

 • tak aby viděl soupeře i míček,
 • tak aby byl ve vhodném postavení k protihráči a nepustil jej do nebezpečných prostorů,
 • tak aby byl vždy připraven agresivně přistoupit k protihráči.

Bránící hráč bránící hráče bez míčku je vždy připraven vyhrát souboj, zachytit přihrávku, zblokovat střelu soupeře, zdvojit soupeře a po zisku míčku ihned zaútočit.


KONDIČNÍ SLOŽKA

Rozvíjíme náchodské hráče, tak aby měli vynikající fyzické a sportovní dovednosti v následujících oblastech:

 • obratnost, rovnováha a koordinace,
 • rychlost a rychlostní vytrvalost,
 • flexibilita,
 • energie,
 • síla,
 • výživa a životní styl,
 • fyzická odolnost,
 • regenerace.

Základními prvky kondice jsou základní pohybová gramotnost, nespecifická kondice a specifická kondice.

Základními prvky regenerace jsou výživa, kompenzace a spánek.


PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA

Rozvíjíme náchodské hráče a jejich psychologické dovednosti a strategie pro formování vítězné náchodské kultury a mentality. Vychováváme přemýšlivé, vynalézavé a odolné hráče, kteří projevují vynikající:

 • sebevědomí,
 • kreativitu,
 • koncentraci,
 • komunikaci,
 • disciplínu,
 • odhodlání.

Základními prvky psychologické složky je složka zaměřená na osobnost, která zahrnuje sebevzdělání a vnitřní hru, a složka zaměřená na tým, která zahrnuje týmovou dynamiku a hráčské role v týmu.


SOCIÁLNÍ SLOŽKA

Rozvíjíme náchodské hráče a jejich sociální dovednosti v následujících oblastech:

 • chování,
 • přemýšlení,
 • komunikace,
 • týmová práce,
 • vztahy,
 • odpovědnost,
 • samostatnost.

VĚKOVÉ FÁZE

Vývoj florbalistů rozdělujeme do tří fází. V té základní učíme děti florbalové základy, ve střední fázi přidáváme nadstavbu v podobě zvládnutí dovedností pod časoprostorovým tlakem a v cílové fázi představujeme finální produkt - hotového NÁCHODSKÉHO HRÁČE hrajícího NÁCHODSKOU HRU.

V DRŽENÍ MÍČKU

Hrajeme s míčkem a ovládáme jej.

 • V základní fázi rozvíjíme mistrovství ovládání míčku a sebevědomě zkoušíme nové věci.
 • Ve střední fázi ovládáme míček ve všech částech hřiště a jsme připraveni na jeho držení a udržení.
 • V cílové fázi ovládáme míček nejen jako jednotlivci, ale i jako tým. 

Jsme aktivní s míčkem a hledáme kreativní řešení.

 • V základní fázi jsme sebejistí a hrajeme samostatně s prvky klamání a překvapení.
 • Ve střední fázi hledáme kreativní řešení ve všech herních situacích rovnovážných i nerovnovážných.
 • V cílové fázi otevíráme obranu soupeře vynikající individuální i týmovou prací.

Spojujeme se a tvoříme s ostatními.

 • V základní fázi kombinujeme kreativně a chytře s ostatními a vytváříme si příležitosti ke vstřelení gólů.
 • Ve střední fázi zůstáváme v držení míčku, spolupracujeme se spoluhráči s cílem otevřít soupeřovu obranu a vstřelit gól. 
 • V cílové fázi pomocí chytrých kombinací vytváříme příležitosti ke vstřelení gólů a střílíme góly.

BEZ DRŽENÍ MÍČKU

V obraně hrajeme konstruktivně a nadšeně.

 • V základní fázi si užíváme získávání míčku zpět po naší ztrátě, víme jak řešit situace 1 na 1 a umíme zahájit útok po zisku míčku.
 • Ve střední fázi jsme vždy připraveni bránit hráče 1 na 1 a jsme sebejistí i bez zajištění nebo podpory. 
 • V cílové fázi ovládáme individuální obranné techniky pro rychlé a čisté odebrání míčku a okamžité zahájení útoku.

V obraně hrajeme chytře.

 • V základní fázi jsme v naší schopnosti získat míček konstruktivní a tvořiví. Když má soupeř míček, jsme však obezřetní.
 • Ve střední fázi dokážeme překonat protivníka naší trpělivostí, správným načasováním a zachycením.
 • V cílové fázi bráníme vhodným způsobem ve vztahu ke stavu hry.

Zvládáme celou řadu obranných technik a pravidel.

 • V základní fázi zvládáme obranu v různých herních situacích i rolích.
 • Ve střední fázi získáváme míčky čistě a v takovém rozestavení, abychom mohli po zisku míčku rychle rozvinout útok. 
 • V cílové fázi pracujeme na možnostech přerušení soupeřových útoků individuálně i týmově.

TRANSITION

Rozhodujeme se instinktivně.

 • V základní fázi reagujeme rychle a konstruktivně a vytváříme si tak velký rozsah možností a akcí.
 • Ve střední fázi raagujeme rychle a chytře na změnu a vytváříme si tak možnost rychlého přechodu. 
 • V cílové fázi reagujeme na změny jednotlivě i jako tým, a to na základě stavu hry a předem stanovených taktik a strategií.

Naše útočné reakce jsou konstruktivní a chytré.

 • V základní fázi máme konstruktivní postavení a po zisku míčku se pohybujeme rychle s ním i bez něho. Využíváme každou příležitost k útoku, vytváření brankových příležitostí i skórování.
 • Ve střední fázi chytře reagujeme na situaci, kdy znovuzískáme míček a rozpoznáváme příležitosti k překonání soupeře. Pokud jsou možnosti útoku omezené, kontrolujeme průběh hry. 
 • V cílové fázi umíme rozpoznat situaci, kdy je vhodné rychle přejít do útoku a situaci, kdy je vhodné podržet míček a založit postupný útok. Umíme ovládat tempo hry a měnit rychlost hry. 

Naše obranné reakce jsou konstruktivní a chytré.

 • V základní fázi jsme aktivní a ihned po ztrátě se snažíme získat míček zpět, abychom zabránili soupeři v zahájení útoku. 
 • Ve střední fázi zabraňujeme soupeřovu útoku přerušením nebo omezením jeho pohybu. Bráníme vlastní branku a snažíme si vynutit chybu soupeře. 
 • V cílové fázi umíme rozpoznat, pochopit a zareagovat na možné nebezpečí.

ZÁPASOVÉ VYTÍŽENÍ

Zakládáme si na tom, že všichni hráči FLORBAL NÁCHOD dostávájí při hře dostatek prostoru na hřišti v týmech takových výkonnostních kategorií, které nejlépe reflektují jejich florbalové dovednosti i mentální nastavení. Díky tomu vytváříme našim hráčům ty nejlepší podmínky pro jejich sportovní růst a pro zdokonalení florbalových dovedností ve hře samotné. Počet družstev, které přihlašujeme do ligových soutěžích, je vždy naddimenzován, tak aby naši hráči odehráli za sezónu vždy více soutěžních utkání, než kolik nabízí v rámci jedné soutěže unie Českého Florbalu.